اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فعال شدن امکان ویرایش مشخصات نویسندگان مقالات و مهلت اصلاح مشخصات در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

فعال شدن امکان ویرایش مشخصات نویسندگان مقالات و مهلت اصلاح مشخصات در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه


ادامه مطلب1395/10/18

فرآیند ثبت نام و اعلام نتایج داوری در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

فرآیند ثبت نام و اعلام نتایج داوری در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه


ادامه مطلب1395/10/15

پیوستن Prof. Miklós Hajdu به جمع سخنرانان کلیدی

Prof. Miklós Hajdu به سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.


ادامه مطلب1395/10/11

پیوستن Prof. Milan Radosavljevic به جمع سخنرانان کلیدی

Prof. Milan Radosavljevic به سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه پیوستند.


ادامه مطلب1395/10/11

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر