این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
کمیته علمی
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
دکتر هومن حاجی کندی
Prof. Syed M. Ahmed
دکتر مجتبی حسینعلی پور
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر عباس اکبرپور
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر صادق پرتانی
Dr. Yiannis Xenidis
دکتر سهیلا صادق زاده
Prof. Miklós Hajdu
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر اقبال شاکری
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر توحید پور رستم
دکتر محمود هریسچیان
Dr. Salman Azhar
دکترمحمد حسین امین فر
Prof. Winston Shakantu
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
دکتر مسعود مفید
Dr. Tahir M. Hanif
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دکتر مهران غلامی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مجتبی مغربی
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر علیرضا لرک
دکتر سعید جمالی
دکتر مجید قلهکی
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر مهدی میرزایی
دکتربهنود برمایه ور
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتر علی خیرالدین
دکتر هرمز فامیلی
دکتر محمد تقی تقی پور
دکترعلی مزروعی
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر فرخ فروتن
دکتر امیرعلی زاد
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر شهریار طاوسی
دکتر امیدرضایی فر
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر مهراب داراب پور
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس امین حسینی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس محمد چهرزاد
مهندس سپیده معتمد پویا
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
مهندس محمد رجبی
مهندس بهاره دهکردنژادیان
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس کریم علیقلی زاده
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی