این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر علی مزروعی
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
کمیته علمی
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر هومن حاجی کندی
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
Prof. Syed M. Ahmed
دکتر سهیلا صادق زاده
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر صادق پرتانی
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
Dr. Yiannis Xenidis
دکترمحمد حسین امین فر
Prof. Miklós Hajdu
دکتر عباس اکبرپور
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
Dr. Salman Azhar
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
Prof. Winston Shakantu
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر مسعود مفید
دکتر اقبال شاکری
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر مجتبی مغربی
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر محمد صادق صادقیان
دکتر توحید پور رستم
Prof. Brink Botha
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر مهران غلامی
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مجتبی حسینعلی پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر غلامرضا شوبیری
دکترعلی مزروعی
دکتر شهریار طاوسی
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر امیدرضایی فر
دکتر امیرعلی زاد
دکتر مهراب داراب پور
دکتر سعید جمالی
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر مجید قلهکی
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر مهدی میرزایی
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتر علیرضا لرک
دکتر علی خیرالدین
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتربهنود برمایه ور
دکتر فرخ فروتن
دکتر هرمز فامیلی
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس بهاره دهکردنژادیان
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
مهندس محمد رجبی
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده