درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
کمیته علمی
دکتر مسعود مفید
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر عباس اکبرپور
دکتر سهیلا صادق زاده
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر مهران غلامی
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر روح اله طاهرخانی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر محمود رحیمی
دکتر اقبال شاکری
Prof. John Smallwood
دکتر هومن حاجی کندی
دکتر توحید پور رستم
Prof. Miroslaw Skibniewski
Prof. Syed M. Ahmed
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر حسن نگهدار
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر صادق پرتانی
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر مجتبی مغربی
Dr. Yiannis Xenidis
Prof. Miklós Hajdu
دکتر اشکان یوسف زاده
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر مجتبی حسینعلی پور
Dr. Salman Azhar
Prof. Winston Shakantu
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر مهدی میرزایی
دکتر جعفر عسگری مارناني
دکتربهنود برمایه ور
دکتر علی خیرالدین
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر هرمز فامیلی
دکتر پرویز قدوسی
دکترعلی مزروعی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر فرخ فروتن
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر امیرعلی زاد
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتر شهریار طاوسی
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر امیدرضایی فر
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر مهراب داراب پور
دکتر سعید جمالی
دکتر علیرضا لرک
دکتر مجید قلهکی
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس محمد رجبی
مهندس مهرداد امیری
مهندس بهاره دهکردنژادیان
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده