این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهمتاریخ برگزاری همایش : 7 و 8 بهمن ماه 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :1 دی ماه 1395    10 دی ماه 1395

اعلام نتایج داوری: 12 دی ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :30 دی ماه 1395

جهت دریافت تقویم کلیک نمایید.