این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تعرفه های ثبت نام
.: تعرفه های ثبت نام

 

هزینه ثبت‌نام برای شرکت در کنفرانس با یا بدون مقاله بر اساس تاریخ واریز وجه مطابق با جداول زیر محاسبه خواهد گردید. این هزینه شامل حضور در کلیه جلسات سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، بازدید از نمایشگاه جانبی، گواهینامه شرکت و ارائه مقاله، پکیج ویژه کنفرانس، کتابچه خلاصه مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات، نهار و پذیرایی می‌گردد
.

حساب بانک شهر متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه (کارت به نام احسان اثنی عشری)
شماره حساب 400810085221
شبا IR440610000000400810085221
شماره کارت 5047061032024164

 


 

تاریخ

نوع ثبت‌نام

مبلغ (ریال)

ثبت‌نام تا 20 دی

نویسنده اول (عادی)

2،200،000

نویسنده اول (دانشجویی)

1،900،000

نویسنده‌های بعدی (اختیاری)

1،500،000

 مقاله ی دوم

1،300،000

بدون مقاله (عادی)

2،200،000

بدون مقاله (دانشجویی)

1،100،000

 مقاله سوم

1،300،000

ثبت‌نام از 20 دی

تا 30 دی

نویسنده اول (عادی)

2،500،000

نویسنده اول (دانشجویی)

2،200،000

نویسنده‌های بعدی (اختیاری)

1،700،000

 مقاله دوم

1،500،000

بدون مقاله (عادی)

2،500،000

بدون مقاله (دانشجویی)

1،500،000

 مقاله سوم

1،500،000