این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی کنفرانس
.: سخنرانان کلیدی کنفرانس

این کنفرانس همانند کنفرانس قبلی، با حضور و سخنرانی تعدادی شخصیت ارشد کشوری و دانشگاهی برگزار خواهد شد.Prof. Miklós Hajdu         

Szent István University,Hungary

https://hu.linkedin.com/in/miklos-hajdu-a1418862 


 

Prof. Milan Radosavljevic

Assistant Dean Research and Enterprise

School of Engineering and Computing

University of the West of Scotland,UK

http://www.uws.ac.uk/staff-profiles/engineering/milan-radosavljevic/


توجه:این صفحه پس از انجام هماهنگی های لازم با سخنرانان با اطلاعاتی چون موضوع سخنرانی و افزوده شدن افراد دیگر به مرور تکمیل میگردد.