این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی کنفرانس
.: اعضای کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی کنفرانس:

کمیته علمی و داوران داخلی(به ترتیب حروف الفبا):

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مرتبه علمی

دکتر عباس اکبر پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

استادیار

مهندس رویا امیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مربی

دکتر محمد حسین امین فر

دانشگاه تبریز

دانشیار

دکتر بهنود برمایه ور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

استادیار

دکتر منوچهر بهرویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر صادق پرتانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر توحید پور رستم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر محمد تقی تقی ور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر مجتبی جعفری صمیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر سعید جمالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر هومن حاجی کندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر عبدالحسین حداد

دانشگاه سمنان

دانشیار

دکتر مجتبی حسینعلی پور گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی استادیار
دکتر مجتبی مغربی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا استادیار
دکتر روح اله طاهرخانی  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین استادیار

مهندس احمد رضا حسینی

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

مربی

دکتر علی خیرالدین

دانشگاه سمنان

استاد

دکتر مهراب داراب پور

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

دکتر محمد حسن رامشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

مهندس محمد رجبی

مربی دانشگاه

مربی

دکتر محمود رحیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده معماری و شهرسازی

استادیار

مهندس حمید رضا رشیدی

مهندس مشاور

مربی

دکتر امیر رضایی فر

دانشگاه سمنان

استادیار

دکتر مهدی روانشادنیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استادیار

دکتر محمد صادق روحانی منش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر امیرعلی زاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر اقبال شاکری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار

دکتر غلامرضا شوبیری

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

استادیار

دکتر محمد صادق صادقیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر شهریار طاووسی تفرشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

مهندس سید محمود ظفری

انبوه سازان مسکن

مربی

دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

استادیار

دکتر جعفر عسگری مارانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر مهران غلامی

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

استادیار

دکتر هرمز فامیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد

مهندس امیر هوشنگ فخیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

مربی

دکتر فرخ فروتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر افشین فیروزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استادیار

دکتر مصطفی قاضی مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

استادیار

دکتر پرویز قدوسی

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد

دکتر مجید قلهکی

دانشگاه سمنان

استادیار

مهندس علیرضا کلاهدوز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مربی

دکتر علی گلصورت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر علی رضا لرک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

استادیار

دکتر علی اصغر مجروحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر جواد مجروحی سردرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استادیار

دکتر علی مزروعی

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

استادیار

دکتر مسعود مفید

دانشگاه صنعتی شریف

استاد

دکتر سید سجاد مهدی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر مهدی میرزایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر حسن نگهدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر علیرضا نگهدار

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

دکتر محمود هریسچیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

استادیار

دکتر اشکان یوسف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استادیار

دکتر احسان اثنی عشری

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

استادیار

 
کمیته علمی و داوران خارجی:

Name

University / Department

Link

Dr. Salman Azhar

McWhorter School of Building Science
College of Architecture,Design and Construction
Auburn University,USA

 

Click

Dr. Yiannis Xenidis

Laboratory of Construction Equipment and Management

Department of Civil Engineering ,School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki                     
Thessaloniki,Greece

 

Click

Prof. Syed M. Ahmed

 

Assistant Dean Research and Enterprise

School of Engineering and Computing

University of the West of Scotland,UK

Click

Dr. Christian Nordahl Rolfsen

Assistant Professor

Civil Engineering        
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences,Norway

Click

Dr. Tahir M. Hanif

 

Project Control Specialist

Public Works Authority – Ashghal

Doha,Qatar

Click

Dr. Ioannis Brilakis

Laing O’Rourke Lecturer

Construction Engineering and Technology, Engineering Department

Cambridge University,UK

Click

Dr. Borja García de Soto Lastra

 

Dept. of Civil,Environmental & Geomatic Engineering

Institute of Construction & Infrastructure Mgm

ETH Zürich,Switzerland

Click

Prof John Smallwood

 

Professor of Construction Management

Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa  

Click

Prof Brink Botha

 

Head of Department             

Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa

 

Click

Prof. Winston Shakantu

 

Professor of Construction Management   

Nelson Mandela Metropolitan University,South Africa

 

Click

Prof. Miklós Hajdu         

 

Szent István University,Hungary

 

Click

Prof. Milan Radosavljevic

 

Assistant Dean Research and Enterprise

School of Engineering and Computing

University of the West of Scotland,UK

 

Click

Prof. Miroslaw Skibniewski Department of Civil & Environmental Engineering University of Maryland,USA Click