این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


دبیرخانه:
تهران:بلوار اشرفی اصفهانی،بالاتر از میدان پونک،مجتمع دانشگاهی نیایش-دانشکده فنی مهندسی عمران


گرمسار:حاجی آباد،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانیتلفن: 4533924-0233 داخلی 201

همراه:09301881996

نمابر:4533330-0233

ایمیل:info@CemSociety.com